logo Projekt REGIO
PL  ENG  RO

MENU


Sztuka i sport motorem rozwoju szkoły       

Cele projektu

•    Stworzenie otwartego środowiska edukacyjnego.
•    Nawiązanie współpracy między organem nadzorującym, szkołą i instytucjami lokalnymi wspierającymi artystyczną i sportową
      edukację młodzieży.

•    Wzbogacenie szkolnej oferty edukacyjnej.
•    Podniesienie zawodowych i społecznych kompetencji przez zespół nauczycieli.
•    Rozwój artystycznej i fizycznej aktywności młodzieży gimnazjalnej.
•    Poszukiwanie nowych rozwiązań pedagogicznych w zakresie edukacji sportowej i artystycznej.
•    Wymiana najlepszych praktyk pedagogicznych w dziedzinie edukacji artystycznej i sportowej z partnerem zagranicznym.
•    Pogłębienie europejskiego wymiaru edukacji.


Oczekiwane rezultaty pracy

•    Poprawa jakości pracy szkół zaangażowanych w realizację projektu.
•    Podniesienie umiejętności zawodowych w gronie realizatorów projektu.
•    Powstanie i wdrożenie programu angażującego uczniów z trudnościami w nauce w działalność sportową i artystyczną.
•    Wzrost aktywności młodzieży na polu sportowym i artystycznym.
•    Spotkania menedżerów oświaty i dydaktyków z Polski i Rumunii w celu wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk edukacyjnych.
•    Pogłębienie znajomości dziedzictwa narodowego strony partnerskiej poprzez organizację dni kultury polskiej w Slatinie i rumuńskiej         w Tarnobrzegu.
•    Wzrost znajomości języka angielskiego w zespole realizatorów projektu.